Allmänna villkor


Kundens åtaganden och ansvar

För att MEGAWEBB Nordic AB skall kunna möta kundens förväntningar gällande såväl leveranstid som slutresultat så ansvarar kunden för följande:

  • Leverans av alternativt bistånd i arbetet med att leverera nödvändiga uppgifter för pekning av eget domännamn.
  • Kunden ska utse en kontaktperson som är ansvarig för projektet. Denna person skall ha rätt att företräda företaget samt utföra eventuella åtaganden.
  • Kunden står för framtagning och inlämning av text samt bildmaterial till företagets nya hemsida.

Projektet innebär löpande avstämningar med kontaktpersonen, därför är det viktigt att denne avsätter tid samt finns tillgängliga per telefon och e-post.

 

Leverans

MEGAWEBB Nordic AB tar inget ansvar för leveransförseningar som beror på förhållanden hos kund eller tredje part. Vidare kan vi heller inte lämna några garantier för programkod eller programprodukt från tredje part som används på webbplatsen. Kan kunden ej ombesörja leverans av nödvändiga pekuppgifter för flytt av sin befintliga domän samt e-post förser MEGAWEBB Nordic AB kunden med en alternativ domän utan extra kostnad för att säkerställa att leverans av hemsidan kan ske enligt avtal.

 

Innehåll

MEGAWEBB Nordic AB förbehåller sig rätten att ej publicera eller att ta bort hemsida som innehåller varor/tjänster av pornografisk eller annan stötande karaktär. Detsamma gäller försäljning av varor/tjänster på hemsida som strider mot svensk eller internationell lag.

 

Copyright

MEGAWEBB Nordic AB tar inget ansvar för det material som publiceras på webbplatsen. Det är upp till kunden att se till att inget text eller bildmaterial publiceras utan tillstånd från upphovsrättsmannen.

 

Avtalstid & Fakturering

Abonnemangsavgiften faktureras årsvis i förskott om inget annat avtalats ovan. I det löpande abonnemanget ingår drift av webbplatsen samt telefonsuppport på cms-verktyget. Abonnemangstart sker vid utsatt leveransdatum. Avtalet gäller i 12 månader från Kundens godkännande med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. Vid utebliven skriftlig uppsägning förlängs avtalet med 12 månader åt gången. Fakturering sker med 30 dagar netto vid utsatt leveransdatum. 25% mervärdesskatt (moms) tillkommer på alla priser.

 

Support

I avtalet ingår fri support där MEGAWEBB Nordic AB:s personal under ordinarie öppettider svarar på användarfrågor gällande handhavandet av cms-verktyget och dess funktion. Önskar kunden få praktisk hjälp av en tekniker som skall uppdatera text- eller bildmaterial åt kunden debiteras detta per påbörjad timme a` 695 SEK exkl moms. Vidare står MEGAWEBB Nordic AB för att tillhandahålla tillgång till webbmail samt även nödvändiga uppgifter för att kund ska kunna aktivera sin e-post i olika lokala mailklienter. Önskar kund få hjälp med själva installationen i sin lokala mailklient debiteras detta per påbörjad timme a` 695 SEK exkl moms.

 

Tilläggsbeställningar

I enlighet med god affärssed utför MEGAWEBB Nordic AB inga tilläggsarbeten och fakturerar inga merkostnader innan kunden informerats om att arbetet medför en kostnad och kunden har accepterat denna kostnad. Om inte annat avtalats ovan debiteras mertid samt tilläggsbeställningar som faller utanför avtalets ramar med 695 SEK exkl moms per påbörjad timme, alternativt per offert.

 

Köp av bildmaterial

Om kund så önskar kan MEGAWEBB Nordic AB köpa bildmaterial åt kund från bildbyrån istockphoto.com, detta sker mot ett tillägg per bild. Kostnadstillägget skall godkännas av kund innan bildmaterialet köps in.

 

Upphovsrätt

Allt text samt bildmaterial tillhör Företaget och lämnas på begäran ut av MEGAWEBB Nordic AB till kunden vid uppsägning av avtalet.

 

Tillägg och ändringar

Tillägg och ändringar till detta avtal skall ske skriftligen.

 

Tvister

Tvister med anledning av detta avtal ska lösas av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk lagstiftning. Göteborgs tingsrätt skall vara första instans.

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort!

Vill du komma i kontakt med oss


Hantering av personuppgifter*
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.